Pensioen


Op het gebied van pensioen zijn er de afgelopen jaren ontzettend veel zaken veranderd. Zo is de AOW-leeftijd opgeschoven voor mensen geboren in 1955 of later. Hetzelfde gebeurt nu bij de pensioenfondsen in Nederland. Dat houdt in dat we pas op 66 of 67 jarige leeftijd met pensioen kunnen gaan. Dit heeft onder andere te maken met de vergrijzing in Nederland. De dekkingsgraad bij de collectieve pensioenfondsen is lager, waardoor pensioenfondsen steeds minder in staat zijn de pensioenen volledig uit te kunnen betalen.

Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden voor een voor u zo optimaal mogelijke pensioenregeling. Dat houdt in dat wij goed en duidelijk in kaart brengen hoeveel uw inkomen zal zijn tijdens de pensioenjaren. Wij stellen samen met u een plan op om te kijken of uw pensioeninkomen aansluit bij uw levenskwaliteit. U heeft immers altijd hard gewerkt om te genieten van uw pensioen. Wij zorgen er daarom met u voor om deze welverdiende rust zo optimaal mogelijk af te schermen door middel van pensioenverzekeringen.

Eerder stoppen met werken? Ook dit is nog steeds mogelijk. Wij kijken graag samen met u of uw plan om eerder te stoppen met werken haalbaar is. Door onafhankelijk advies en bemiddeling, zorgen wij voor de beste oplossing op het gebied van pensioenen.

Afspraak maken