Pensioen Enschede

Pensioen Enschede

Zandstra financieel Advies is de pensioenexpert in Enschede. Er is de afgelopen jaren veel veranderd wat betreft het pensioen in Enschede, maar wat betekenen deze veranderingen voor u? De AOW-leeftijd is verhoogd voor mensen die geboren zijn na 1955. Dit geldt niet alleen voor de AOW-leeftijd, maar ook voor de pensioenfondsen. Een van de oorzaken hiervan is de vergrijzing in Nederland. Dit houdt in dat we pas op ons 67ste levensjaar met pensioen in Enschede kunnen. De dekkingsgraad van collectieve pensioenfondsen neemt af, waardoor ze niet meer in staat zijn het complete pensioen uit te betalen.

Hoe werkt de Pensioenexpert in Enschede

Zandstra Financieel Advies kijkt samen met u wat de beste mogelijkheden zijn wat betreft uw pensioen in Enschede. Wij vinden voor u de optimale pensioenregeling. Samen met u maken wij een plan om in kaart te brengen wat uw pensioeninkomen zal zijn en of dit ook aansluit bij uw levensstandaard. Tenslotte heeft u altijd hard gewerkt om te genieten van uw pensioen.

Assurantiekantoor Hengelo ? Assurantiekantoor Enschede ? Verzekering Hengelo – Verzekering Enschede – Pensioen Enschede